design team member luzifi. Look at www.luzifi.com

dinsdag 19 februari 2008

Scrap-event!

On saturday, 15 th of march the Pipoos Store in Groningen town organises a Scrap-Festival.
They asked me to " join the Party and scrap a long.
They asked me to take care of the scrap-part JOURNALING, which some scrappers really think it's HARD TO DO......
Well it is.....
But it is a huge Challenge to hide it or to GO FOR IT!

HOPE TO SEE YOU ALL AT THE PIPOOS on march, 15!

Op zaterdag, 15 maart organiseert de Pipoos in Groningen een Scrap-Festival.
Ze hebben mij gevraagd mee te scrappen.
Ze vroegen of ik het scrap-gedeelte JOURNAAL voor mijn rekening te nemen, hetgeen door vele scrappers als moeilijk onderdeel wordt ervaren.
Nou ja...Het is ook wel eens lastig, maar ook een uitdaging om eens een journaal te verstoppen en om er gewoon VOOR TE GAAN!

HOPELIJK ZIEN WE ELKAAR BIJ DE PIPOOS OP DE 15e MAART!

GOOD DAY TO YOU!
FIJNE DAG VOOR JULLIE!

SCRAPPY JEN D.

Geen opmerkingen: