design team member luzifi. Look at www.luzifi.com

zondag 23 maart 2008

Funny dad doing it again!/ Grappige paps doet het weer!


Every year Peter is breaking his egg by banging it to his head!
The boy's are alway's falling of there chair's laughing......
Ieder jaar weer breekt Peter zijn ei door het tegen zijn hoofd te slaan!
De jongens vallen altijd van het lachen van hun stoel.......

Geen opmerkingen: