design team member luzifi. Look at www.luzifi.com

vrijdag 14 maart 2008

Odie and his toy/ Odie en zijn speeltje.

The owners of Odie gave us a good advise. Take something from yourself and give it to the puppie, so he can get used to your odeur.
So....Ingmar took an old sock and put that in his pocket for a day. Then we put it a tennisbal inside this sock and voila......
Odie liked it very much and played with it.

The eigenaars van Odie gaven ons een goed advies. Neem iets van jezelf en geef dat aan je puppie, zodat hij aan jullie geurtje kan wennen.
Dus......Nam Ingmar een oude sol en dat droeg hij een hele dag in zijn zak. Toen hebben we er een tennisbal ingedaan en jawel......
Odie vond het erg leuk en hij speelde er dadelijk mee.

Geen opmerkingen: