design team member luzifi. Look at www.luzifi.com

dinsdag 11 maart 2008

Week 11> Challenge 2008: HABIT!

This week the CHALLENGE will be the word HABIT!
Oops...Where to start?
I have soooOOOOO MANY (bad) habits.....
Sometimes I drive Peter NUTS!
He keeps complaining every day: "I used to have a computer and a wife......Now, the computer has my wife! What is my place here?"
I have to go, because I have to scrap my habits! OFCOURSE! I have more then one!

Deze week zal de UITDAGING zijn: het woord GEWOONTE!
Oeps...Waar te beginnen?
Ik heb zoveeEEEEL (slechte) gewoontes............
Soms maak ik Peter knetter ermee!
Hij beklaagt zich iedere dag: "Vroeger had ik een computer en een vrouw.....Nu, de computer heeft mijn vrouw! Waar is mijn plaats?"
Ik moet stoppen, want ik moet mijn gewoontes scrappen. NATUURLIJK! Ik heb er meer dan een!

Geen opmerkingen: