design team member luzifi. Look at www.luzifi.com

zaterdag 5 april 2008

Just like he never did something else before!/Net alsof hij nooit iets anders geeft gedaan!


It was so natural to be in the car! Odie did not cry: just went to sleep!
Het was erg natuurlijk om in de auto te zijn! Odie huilde niet: hij ging lekker slapen!

Geen opmerkingen: