design team member luzifi. Look at www.luzifi.com

donderdag 3 juli 2008

This was it! Zo was het!

This was our lovely yard a week ago......
But, because of the new to built building for our daycare we have to get rit of the tree's and the plants. Also our beloved little pond has to go.....
It is too dangerous to have a pond when you are going to work with children!
Safety first!
So....Peter and Ingmar and little Odie started working! REAL WORKING!!! AND IT WAS SO HOT!

Dit was onze prachtige tuin de vorige week....
Maar, omdat we een nieuw gebouw mogen plaatsen voor het dagverblijf moeten we de bomen kwijt en de planten. Ook ons geliefd vijvertje moet eruit....
Het is te gevaarlijk in de tuin wanneer je met kinderen gaat werken! Veiligheid voorop!
Dus.....Peter en Ingmar en zelfs kleine Odie begonnen te werken! ECHT WERKEN!!! EN HET WAS ZOOOO WARM!!!!!

Geen opmerkingen: